Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić światła drogowe na światła mijania?