Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność?