Czy w tej sytuacji powinieneś zastosować zasadę ograniczonego zaufania?