Czy w tej sytuacji, przed wyprzedzeniem rowerzysty, masz obowiązek użyć sygnału dźwiękowego?