Czy w tej sytuacji wjeżdżając na posesję masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?