Czy na drodze za tym znakiem zawsze masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym?