Czy na parkingu znajdującym się w strefie ruchu mają zastosowanie zasady ruchu drogowego?