Czy zawsze masz obowiązek zachowywać szczególną ostrożność, gdy przejeżdżasz obok autobusu szkolnego?