Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność?