Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać pojazd?