Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować zasadę ograniczonego zaufania?