Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego?