Czy w tej sytuacji, skręcając w lewo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost?