Czy kierujący rowerem może wyprzedzać jadące powoli pojazdy z ich prawej strony?