Czy w tej sytuacji możesz wyprzedzić rowerzystę z zachowaniem odstępu 0,5 m?