Czy w tej sytuacji wyprzedzanie rowerzysty z zachowaniem odstępu około 0,5 m jest zabronione?