Czy w tej sytuacji musisz zastosować zasadę ograniczonego zaufania?