Czy w tej sytuacji, widząc zachowanie rowerzystów, masz obowiązek się zatrzymać?