Czy w tej sytuacji przejeżdżając obok rowerzysty musisz zachować szczególną ostrożność?