Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność a w razie potrzeby zatrzymać się?