Czy w tej sytuacji możesz wjechać na przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności?