Czy w tej sytuacji możesz przejechać przez przejazd kolejowy bez zatrzymania?