Czy kierujący właściwie zabezpieczył pojazd przed jego opuszczeniem?