Czy kierujący właściwie zabezpieczył pojazd na czas postoju?