Czy przed otwarciem drzwi powinieneś upewnić się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa?