Czy jako kierujący możesz oddalić się od pojazdu, którego silnik jest w ruchu?