Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się przed przejazdem kolejowym?