Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, w którym są zabici, po zawiadomieniu służb ratunkowych masz obowiązek pozostać na miejscu wypadku?