Czy jako uczestnik wypadku drogowego masz obowiązek podać swoje dane personalne na żądanie innej osoby, która brała w nim udział?