Czy wolno Ci położyć bezpośrednio na ranę kompres z wyjałowionej gazy?