Czy w tej sytuacji, w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu awarii, masz obowiązek niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeśli jest to niemożliwe, ostrzec o zagrożeniu kierującego pojazdem szynowym?