Czy w tej sytuacji masz obowiązek niezwłocznie usunąć pojazd z przejazdu tramwajowego?