Czy uczestnicząc w wypadku drogowym masz obowiązek podać dane właściciela pojazdu na żądanie innej osoby uczestniczącej w tym wypadku?