Czy w przypadku unieruchomienia na autostradzie kierowanego przez siebie pojazdu, masz obowiązek to sygnalizować, umieszczając 100 m za nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy?