Czy z pasa ruchu, który zajmujesz, masz prawo zawrócić?