Czy w tej sytuacji musisz zastosować się do żółtych znaków poziomych?