Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę?