Czy masz prawo zatrzymać pojazd na widocznym moście w celu wysadzenia pasażerów?