Kiedy na obszarze zabudowanym obowiązuje dopuszczalna prędkość 50 km/h?
A
Od zmierzchu do świtu.
B
Od godziny 23.00 do 5.00.
C
Od godziny 5.00 do 23.00.