W jakich godzinach na obszarze zabudowanym obowiązuje dopuszczalna prędkość 60 km/h?
A
Od 23.00 do 5.00.
B
Od 22.00 do 6.00.
C
Od 5.00 do 23.00.