Z jaką prędkością nie możesz poruszać się w strefie zamieszkania?
A
10 km/h.
B
15 km/h.
C
25 km/h.