Jak osiągnąć najkrótszą drogę hamowania pojazdem wyposażonym w układ przeciwblokujący (ABS)?
A
Hamując pulsacyjnie.
B
Delikatnie wciskając pedał hamulca.
C
Maksymalnie wciskając pedał hamulca.