Jak, w przybliżeniu, wzrasta długość drogi hamowania pojazdu przy dwukrotnie większej prędkości?
A
Czterokrotnie.
B
Trzykrotnie.
C
Dwukrotnie.