Czego możesz się spodziewać podczas gwałtownego hamowania w takich warunkach drogowych?
A
Zwiększonej przyczepności kół do jezdni.
B
Zwiększonej siły tarcia.
C
Zmniejszonej przyczepności kół do jezdni.