Czego możesz spodziewać się na tak oznakowanej drodze?
A
Bezkolizyjnego przepustu pod drogą dla dzikich zwierząt.
B
Dzikich zwierząt przebiegających przez drogę.
C
Zwierząt pędzonych przez drogę.