Jak powinieneś się zachować wjeżdżając na odcinek drogi pokryty kałużami?
A
Stopniowo zwiększyć prędkość.
B
Ograniczyć prędkość, ponieważ możesz spodziewać się poślizgu kół.
C
Włączyć światła awaryjne.