Czy w tej sytuacji postąpiłeś właściwie, zmieniając pas ruchu?