Kiedy, w tej sytuacji, wolno Ci powrócić na prawy pas ruchu, po wykonaniu manewru wyprzedzania?
A
Niezwłocznie po zauważeniu krawędzi wyprzedzanego pojazdu w lusterku zewnętrznym.
B
Niezwłocznie po zauważeniu światła wyprzedzanego pojazdu w lusterku zewnętrznym.
C
Po upewnieniu się, że nie zmusi to kierującego pojazdem wyprzedzanym do hamowania lub zmiany toru jazdy.