Jak powinieneś się zachować przed rozpoczęciem wyprzedzania przy dobrej przejrzystości powietrza, aby zapewnić sobie optymalną widoczność drogi?
A
Zbliżę się maksymalnie do pojazdu jadącego przede mną.
B
Będę utrzymywać odstęp od pojazdu poprzedzającego, wystarczający do obserwacji drogi przed tym pojazdem.
C
Użyję sygnału dźwiękowego, żeby zmusić kierującego poprzedzającym pojazdem do zjechania na pobocze lub pas awaryjny.