Czy w tej sytuacji wolno Ci pozostać na lewym pasie ruchu, gdy prawy jest wolny?